Valg av prosjekt

Jeg har vurdert to forskjellige mulige prosjekt til DIKULT110-mappen. Det ene var en fiktiv organisasjon for “hverdagssyklistene”, et forsøk på på å skape en stemme mot både “kamikazesyklistene” og anti-syklistene, for å vise at bildet er mer nøyansert.

Selv om det kunne vært spennende å følge den tanken videre, har jeg valgt å ikke bruke den prosjekt-ideen. For det første fordi mye av det jeg ville ha publisert i sammenheng med dette prosjektet er ting jeg heller ville ha publisert på min egen blogg. For det andre fordi det å jobbe med en fiktiv organisasjon, når jeg faktisk kunne brukt tiden min på noe som en virkelig organisasjon kunne hatt glede av, føles som å kaste bort tid. Jeg har et ganske tett skjema i høst, så tiden min er ganske verdifull for meg. For det tredje er det litt skummelt å bruke en fiktiv organisasjon, for hva gjør jeg om det skulle vise seg at strategien ville være vellykket?

Konklusjonen ble at jeg vil måtte bruke en reell organisasjon, og jeg hadde allerede vært inne på tanken med å gi BLUG en bedre profil på nettet generellt, og i sosiale medier spesiellt. Spesiellt ble behovet for dette tydelig da jeg snublet over en posting på linux1.no om “linuxbasert curry”, som ingen i BLUG hadde formidlet til BLUG-epostlisten, selv om BLUG burde være den naturlige kontekst for et slikt arrangement. Organisatoren visste rett og slett ikke om oss.

Jeg har startet med å lage en blogg for BLUG på blug.kvidder.com, og opprettet en twitterkonto. Jeg har også opprettet en side på Facebook, men den er ikke publisert enda.

Jeg kommer til å bruke bloggen som primærkanal, men forsøke å fortsette diskusjonen i andre sosiale medier. Ofte blir diskusjonen fragmentert på denne måten, ved at deltagerene ikke ser innspill som kommer i andre medier. Twitterbrukere ser ikke innspill på facebook, bloggleserene ser ikke innspill på twitter eller facebook.

Jeg vil derfor forsøke å finne en teknisk løsning på dette, der innspill på facebook blir hentet tilbake til bloggen, og twitter-replies blir hentet tilbake til bloggen, samt at blogg-kommentarer også blir twitret.

Utfordringen blir å gjøre dette på en måte der folk vil sette pris på det heller enn å oppfatte det som støy. Det kan bety at distribusjonen av disse meldingene må involvere en form for menneskelig moderering, men det kan hende at jeg kan finne en teknisk løsning. Det blir spennende.

BLUG-bloggen er her: blug.kvidder.com
BLUG-twitterstrømmen er her: @bergenlug

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Valg av prosjekt

  1. Hvordan går det med dette, Bård?

    • elzapp says:

      Det har gått veldig fint så langt, selv om det har betydd at veldig mye tid har gått til blug.kvidder.net foran denne bloggen

  2. Pingback: Hack Bergen » Blog Archive » Kommunikasjon er viktig for grupper – en strategi?