Facebook pages

Tidligere har jeg brukt grupper på facebook. Til dette prosjektet har jeg brukt facebooksider. Den eneste forskjellen jeg ser på disse to konseptene er at “bli med”-knappen er byttet ut med “liker”, og at administratorene i gruppen får identiteten til gruppen når de poster.

Det siste er egentlig lite ideellt for en organisasjon som BLUG, der ingen har rett til å utgi seg for å være BLUG, men bare BLUG-medlem. BLUG har ingen vedtatte synspunkter og strategier, men drives av medlemmene på mer eller mindre individuell basis. Sånn sett hadde det kanskje vært bedre med en gruppe, der vi som administratorer kunne puttet små blug-logoer i avatarene våre, slik Linn Søvig fortalte dikult110-studentene at Friele gjør..

Posted in Uncategorized | Comments Off

Litt tall.

Det er neppe mulig å dra noen konklusjoner overhodet utifra dette tallmaterialet, men her er noen tall fra BLUGs nettaktivitet den siste tiden.

 • BLUGs gamle Facebook-gruppe har 62 medlemmer.
 • Den nye Facebook-siden har 84 medlemmer.
 • Twitterbrukeren til BLUG følges av 57 personer.
 • I september var det 162 meldinger på blug-epostlisten
 • I februar, mars og april, som var månedene tidligere i år med flest meldinger var det henholdsvis 143, 156 og 127 meldinger.
 • Det er skrevet 17 blogposter på BLUG-bloggen i perioden 12. September – 10. Oktober.
 • BLUG-bloggen fikk 625 besøk i fra 12. September til 1. Oktober.
Posted in Uncategorized | Comments Off

Strategi for BLUGs representasjon i sosiale medier

Dette dokumentet beskriver en mulig strategi for BLUGs representasjon i sosiale medier. Det er utarbeidet som en del av dikult110-kursetDigitale Kulturer ved Universitetet i Bergen.

Mål

De siste årene har vi i BLUG sett at selv om det har vært mange som kommer på møtene, er det stort sett alltid de samme menneskene. I høst oppdaget jeg også at linuxinterresserte folk i Bergen forsøkte å dra igang en brukergruppe, eller i hvertfall en sosial gruppe, “linuxbasert currykveld” for linuxbrukere i Bergen, tilsynelatende uten å vite om at det allerede eksisterer en gruppe. Det er ikke meningen at BLUG skal ha monopol på Linux-aktiviteter i byen, men at andre drar igang slikt helt uten å i det hele tatt nevne BLUG tyder på at vi er altfor lite synlige. Dette diskuterte jeg i en av de tidlige bloggpostene på BLUG-bloggen.

Målet med BLUGs aktivitet på nettet generelt og i sosiale medier spesielt må være å gjøre eksisterende, og potensielle, linuxbrukere i bergensområdet oppmerksom på at vi eksisterer. At vi kan regnes med, og kan være en god ressurs. Videre vil det naturligvis være et mål å få flere til å komme på arrangementene, og øke den generelle aktiviteten i gruppen.

Twitter og Facebook

En kommer vel ikke utenom Twitter og Facebook hvis en skal snakke om sosiale medier i dag. Spørsmålet er vel mer hvordan en skal bruke dem enn om en skal bruke dem.

Facebook er veldig praktisk når en er en organisasjon som arrangerer møter og lignende, siden der er funksjonalitet for arrangementer og deltagerlister. Langt større del av befolkningen er representert på Facebook enn på Twitter, og dette gjelder nok også for BLUGs målgruppe. Likevel faller en del mennesker som er i BLUGs målgruppe fullstendig utenfor her, fordi de har bestemt seg for at de ikke vil ha noe med Facebook å gjøre. Dette må vi være bevisst. Informasjon om arrangementer må aldri bare gå ut på Facebook.

En av de fine tingene med sosiale medier er at også leserene av vårt innhold kan sende informasjonen videre (replikere). Vi må være bevisst betydningen av dette ved endring av arrangementer.

Twitter er nok mindre kontroversiell, men som nevnt er en mindre del av befolkningen representert på Twitter. Twitterbrukere er nok sterkere representert innenfor BLUGs målgruppe, men en når langt fra alle gjennom Twitter. Twitter er likevel velegnet til å gi gjevnlige små oppdateringer. Vi skal være litt forsiktige med å delta i diskusjoner med BLUG-kontoen, siden det ikke er synlig hvem som sitter bak, i motsetning på en blogg der hver post signeres av forfatteren.

Hjemmesidene til BLUG er i dag en wiki. Målet med å sette dem opp som en wiki var å gjøre det enkelt for folk å holde den oppdatert. Men etter å ha hatt wikien der i et par ser vi at wikien har et par utfordringer.

På grunn av at wikien ikke er organisert som poster i en tidslinje er det vanskelig å se hva som er nytt. Wiki er et utmerket sted å lagre dokumentasjon og referanselitteratur, men den er lite egnet som kanal for annonsering av arrangementer og nyheter. For å bringe oppmerksomhet til det nye er det fort gjort å bruke fetere typer og sterkere farger hver gang i stedet for å finne en strukturell løsning på problemet. I tillegg viser det seg at ved å gjøre alle til “likeverdige” bidragsgytere, oppnår en bare å pulverisere ansvaret for oppdateringer.

En blogg vil nok her være langt mer hensiktsmessig. Det bør være mer enn én person som skriver på denne bloggen, men sannsynligvis færre enn fem. Dette for å være litt mer robust for enkeltpersoners yteevne i perioder, men uten å spre ansvaret på så mange hender at ingen tar det.

Bloggen er tilgjengelig for alle, og en trenger ikke noen konto for å hverken delta i kommentarfeltet eller for å se innholdet. Derfor bør bloggen være hovedkanalen for informasjon. Vi bør sørge for at den oppdateres regelmessig. Minst én gang i uken vil nok være et passende volum. Ikke bare tror jeg dette vil bidra til at vi oppfattes som  mer aktive av eksterne, men det vil nok også gjøre at vi blir flinkere til å holde aktiviteten oppe internt også.

Jeg startet en blug-blogg på http://blug.kvidder.com den 12. September, og har i den snaue måneden som har gått skrevet 17 bloggposter der. Jeg kan ikke si det sikkert, men jeg har på følelsen at denne bloggingen har ført til en økt aktivitet på epostlisten også. En må tilbake til Mars 2009 for å finne et høyere antall meldinger på epostlisten. Facebookside og Twitterkonto ble også opprettet omtrent samtidig, så bloggen har ikke nødvendigvis all æren for dette. Men Facebooksiden og Twitterkontoen har primært vært brukt for å få oppmerksomhet til bloggen.

Andre forum

Det jeg har nevnt så langt er ting som virket helt naturlig for meg da jeg skulle starte dette prosjektet. Det som har blitt klarere for meg etterhvert er at dette bare er en liten del av det hele. Det viktigste er å bruke andre forum der norske linuxbrukere samles. Slik som linux1.no og lignende. Ikke bare for å “pushe” informasjon, men som deltagere i diskusjoner. Hvis vi er aktive, på disse forumene, og tar med BLUG-relasjonen vår i signaturen, tror jeg vi kan oppnå at langt flere linuxbrukere i norge, og i bergensområdet spesiellt blir bevisst på vår eksistens.

Når noen lurer på noe om linux (på norsk) bør vi være der, og gi et godt svar.
Dette er nok litt dristig, men vi kan i det minste forsøke.

Kort oppsummert

 • Bloggen vil være primærkanal for informasjon om det som rører seg i BLUG og ting BLUGere vil ha interesse av.
 • I den grad twitter skal brukes som distribusjonskanal vil det være for å få oppmerksomhet til bloggen. BLUG har ikke én stemme, så en skal være litt forsiktig med å delta i diskusjoner med BLUG-kontoen.
 • Facebook skal brukes til arrangementer, men ikke alene. Facebook vil ellers bli brukt mye på samme måten som twitter.
 • Vi bør delta i linux- og fri programvare-diskusjoner der de skjer, og når vi gjør det vise at vi er en del av BLUG.
 • Vi skal fortsette å bruke epostlisten og IRC. Men vi bør sørge for at vi publiserer innholdet på bloggen hvis det er innhold på epostlisten som kan ha interesse for et større publikum
Posted in Uncategorized | Comments Off

Strategien tidlig i prosjektperioden

Jeg har angrepet prosjektet veldig praktisk, det vil si at jeg har hatt en sterk idé om hva som trengtes, mer enn hvorfor det trengtes å gjøres. Jeg startet med én gang med BLUG-bloggen og opprettet tidig facebook-side og twitterkonto for BLUG. Nå som jeg har brukt disse kanalene ser jeg mer av de tingene pensumet snakker om.

Dette er kanskje i motsatt rekkefølge enn det som er meningen med kurset, men det var det som føltes naturlig for meg. Da kunne jeg forhåpentligvis også evaluere strategien underveis. Strategien til å begynne med var å komme i gang, og så se hvor det bar hen. Derfor er det først nå mot slutten av perioden at en skikkelig strategi, med tanker om utfordringer og hvordan de skal løses har begynt å utforme seg. I morgen skal mappen leveres, og da må jeg ha fått denne strategien ut her.

Jeg er født på 80 tallet, sen ungdomstid og tidlig voksenperioden har vært online. Online natur, og sosiale former faller ganske lett for meg. Å ta dikult110 er å ta et steg tilbake, å se med forstørrelsesglass og linjal på noe jeg har utviklet meg som en del av. Det er like mye en analyse av verden rundt meg som meg selv. Det er litt ubehagelig å se på det som jeg opplever som vennskap, bekjente, relasjoner i det store og hele, som mulige kanaler for reklame, selv om det denne gangen ganger en sak jeg brenner for.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Ett eller flere ansikter

For å bøte på tidsproblemet når en blogger for en frivillig organisasjon, der en ikke har avsatt tid til bloggingen, kan det kanskje være en idé å fordele ansvaret på flere hender.

Da kan noen andre ta opp pennen når du har for mye å gjøre, men det er ikke sikkert det er så enkelt. På Facebook og Twitter vil de forskjellige personene framstå som om de er den samme, og vinglete formuleringer, der de forskjellige personene ordlegger seg, og framstår på forskjellig måte under samme identitet, kan gi et upersonlig inntrykk. At sosiale medier virker personlig tror jeg er et viktig virkemiddel.

Et større problem er gjerne at om det blir for mange som har “ansvaret” blir det pulverisert. Det ser vi veldig godt på oppdateringene på BLUG-wikien. Målet med å gjøre nettsidene til BLUG til en wiki var at alle skulle kunne bidra. I stor grad har det ført til at ingen bidrar. Ofte får vi ikke engang lagt inn innkallingene til møtet, som er ferdig skrevet og sendt ut på epostlistene.

Alle som kan gjøre noe med det tenker “noen andre gjør det sikkert”.

Jeg skrev ansvaret i anførselstegn over, det er fordi ordet egentlig ikke gir mening når det innbefatter mer enn én person, eller en gruppe som felles kan stilles til rette for det.

En mulig løsning på det første problemet er å alltid signere poster i sosiale medier med sitt eget navn i tillegg til organisasjonens. Det går greit på Facebook, men kan være litt vanskelig på Twitter, og på bloggen er det sannsynligvis allerede enklest å gjøre det slik.

Begge problemene kan løses ved å ha en liten gruppe mennesker, som er organisasjonens ansikt utad på sosiale medier. Denne gruppen må være velorganisert innad, slik at de vet hva de andre i gruppen gjør, og kan følge opp hvis noen ikke skulle kunne i en periode. De må også vite når de må tre inn for noen andre i gruppen.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

frekvens og deltagelse

Flere har påpekt at en av de viktigste suksessfaktorene for å få folk til å følge med på det en har å si på bloggen er regelmessige oppdateringer. Her hadde jeg tenkt å referere til en post fra Thomas Moen, der han påpeker akkurat dette, men posten er tydeligvis borte. Jeg finner den heller ikke i archive.org eller google cache. EDIT: Selv om “cool URIs don’t change” hadde adressen til denne posten bare blitt endret. Dette stemmer godt overens med mine erfaringer med 7 år med blogging. En skal likevel være litt forsiktig her, hvis en bruker sosiale medier som markedsføringskanal er det fort gjort å bare bli oppfattet som støy hvis en oppdaterer for ofte, men det ligger utenfor temaet for denne bloggposten.

Hvis en skal klare å opprettholde en relativt høy deltagelse må en sette av tid til det. Jeg bruker begrepet deltagelse her i stedet for frekvens fordi poenget med sosiale medier i stor grad ikke er å bare pushe ut informasjon. Det er å delta i en diskusjon. For å få regelmessige oppdateringer kan en gjerne skrive mange poster, og lagre dem til senere slik at du har innhold til dager du ikke har tid til å poste. Men hvis målet er å delta, så må en likevel følge med på postens liv etter at den er publisert. Det kan gjerne være minst like tidkrevende som å skrive selve posten.

Ikke bare skal en følge med på hva folk kommenterer på posten om, og svare, men du bør også søke etter hva folk sier om deg, organisasjonen og kanskje fagfeltet andre steder, slik som på Facebook, twitter, forum og andre blogger. Og være med i diskusjonen der også. På denne måten oppnår du ikke bare å ha en stemme selv, men du gir folk en mulighet for å involvere seg. Du viser at du er der og følger med på hva folk mener. (Rettberg )

I BLUG-prosjektet prøvde jeg til å begynne med å få ut en post ihvertfall hver andre dag. Det tror jeg var en god idé i begynnelsen for å få oppmerksomhet rundt bloggen og dens eksistens. Men jeg tror ikke det er mulig å opprettholde en slik frekvens over lang tid for en BLUG-blogg.

For det første skjer det ikke mye i BLUG, selv om det ikke har vært så vanskelig så langt å finne ting og skrive om, er det nok perioder der det er lite å skrive om. Min innsats varierer over tid, så det kan være lurt å fokusere på å ha gode blogg-innlegg foran å fylle bloggen med uinteressante ting.

BLUG har et utviklingspotensiale med å utnytte sosiale medier, utover bloggen, ved å være aktiv på andre Norske Linux-forum, som for eksempel Linux1.no. Ikke bare ved å fortelle om arrangementene der, men ved å ta med at vi er BLUG-medlemmer når vi poster der i andre sammenhenger også. På den måten viser vi oss som sakkyndige, –noen å regne med! Blug-bloggen har ingen ambisjoner om å bli den neste English cut, linux er verdenomspennende, men blug sitt nedslagsfelt er linux og fri programvareintresserte i bergen.

Jeg tror at det i framtiden vil være en god idé å ha som mål å få ut minst én bloggpost i uken. Hvis det er lite som skjer kan det i det minste være en oppsummering av aktiviteten på andre fora (spesiellt epostlisten) den siste uken. På den måte kan vi forsøke å trekke mer av kommunikasjonen tilbake til bloggen, slik at den blir en hub og en logg for aktiviteten i BLUG. Vi oppnår søkbarhet og varighet for aktiviteten i gruppen, slik danah boyd påpekerkap 1.5 er to av de fundamentale egenskapene ved “online social spaces”.

Bloggen kan være et sted folk som ikke følger så nøye med på hva vi gjør kan få en oppdatering, og se om det er noe interessant de kanskje vil involvere seg i.

[Oppdatert Søndag 10.10]

Posted in Uncategorized | 4 Comments

tid

En ting som en må ha klart for seg om en skal satse på sosiale medier som markedsføringskanal er at blogging, facebooking, twittring og så videre krever en god del tid. De fleste av oss bruker sosiale medier privat, og da føler en kanskje ikke at sosiale medier tar så mye tid, fordi det er noe vi gjør når vi har tid eller trenger å koble av. Likevel er det ikke fritt for at mange føler seg stresset av å vedlikeholde identiteten sin på nettet.

Det er vanskelig, for mange kanskje umulig, å planlegge bruken av sosiale medier, for som Ida Jackson (Virrvarr) skriver er blogging gjerne et “underskuddsprosjekt“. Det er lett å komme på ting å skrive om når en egentlig har alt for mye å gjøre, eller har det tøft. Når en har det lett og fint, og har mye tid, er det ikke så mye å skrive om. Hvis en har fryktelig mye å gjøre er det derimot ikke så lett å få ideene skrevet ned.

Når en bruker sosiale medier til å markedsføre en hobby, eller et frivillig prosjekt fungerer det mye på samme måten, men slik kan det nesten ikke fungere om en er en bedrift. Da må en innse at blogging og andre sosiale medier krever tid.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Installfest

På Lørdag arrangerer BLUG installfest, linux-forkshop, datablot, friprog-blot, eller hva du enn vil kalle det. Dette kom i stand etter at det, på en BLUG-kveld på Henriks, ble nevnt at det kunne være greit med noen andre arrangementer enn bare de vanlige foredragene.

I organisasjoner som BLUG er det ofte litt skummelt for nye å bli med. Jeg husker godt det halvåret det gikk fra jeg hørte om BLUG til jeg turde å gå på et møte. Jeg var redd for at jeg ikke kunne nok Linux, at jeg ikke var en skikkelig Linux-bruker.

Derfor kan det være en god idé å ha noen arrangementer som ligger litt utenfor den vanlige kalenderen, og som er eksplisitt rettet mot mindre erfarne brukere.

For å få folk til å komme har vi brukt Facebook, Twitter, bloggen og epostlisten. Vi snakket om å lage plakater også, men jeg tror aldri vi kom så langt som å få dem hengt opp.

Forarbeidet ble gjort veldig åpent på sosiale medier, men etter at det var bestemt dabbet det litt av på grunn av tidspress. Spørsmålet om vi overhodet skulle ha installfest, og om denne eventuelt skulle kombineres med en markering av Ubuntu 10.10, ble stilt på bloggen, i form av poll. Tilbakemeldingen der var brukbar, og større enn det har vært når vi har hatt poll på wikien. Jeg brukte twitter, facebook og epostlisten til å få oppmerksomhet til bloggpostene.

Diskusjonen videre gikk på epostlisten.

Det blir spennende å se på søndag hvor mange som egentlig kommer. Mange har sakt seg interesserte, men bare 6 personer har sakt på Facebook at de kommer. Blir jeg sittende igjen med kaken alene?

Posted in Uncategorized | Comments Off

En passende bok?

Power Friending av Amber MacArthur

Kom over denne boken her via net@night episode 169 (blogworld) :

Power Friending av Amber MacArthur

Etter beskrivelsen som var gitt burde dette være en perfekt bok for dette prosjektet. Jeg har ikke kjøpt den enda, så det gjenstår å se hvordan kvaliteten er.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Valg av prosjekt

Jeg har vurdert to forskjellige mulige prosjekt til DIKULT110-mappen. Det ene var en fiktiv organisasjon for “hverdagssyklistene”, et forsøk på på å skape en stemme mot både “kamikazesyklistene” og anti-syklistene, for å vise at bildet er mer nøyansert.

Selv om det kunne vært spennende å følge den tanken videre, har jeg valgt å ikke bruke den prosjekt-ideen. For det første fordi mye av det jeg ville ha publisert i sammenheng med dette prosjektet er ting jeg heller ville ha publisert på min egen blogg. For det andre fordi det å jobbe med en fiktiv organisasjon, når jeg faktisk kunne brukt tiden min på noe som en virkelig organisasjon kunne hatt glede av, føles som å kaste bort tid. Jeg har et ganske tett skjema i høst, så tiden min er ganske verdifull for meg. For det tredje er det litt skummelt å bruke en fiktiv organisasjon, for hva gjør jeg om det skulle vise seg at strategien ville være vellykket?

Konklusjonen ble at jeg vil måtte bruke en reell organisasjon, og jeg hadde allerede vært inne på tanken med å gi BLUG en bedre profil på nettet generellt, og i sosiale medier spesiellt. Spesiellt ble behovet for dette tydelig da jeg snublet over en posting på linux1.no om “linuxbasert curry”, som ingen i BLUG hadde formidlet til BLUG-epostlisten, selv om BLUG burde være den naturlige kontekst for et slikt arrangement. Organisatoren visste rett og slett ikke om oss.

Jeg har startet med å lage en blogg for BLUG på blug.kvidder.com, og opprettet en twitterkonto. Jeg har også opprettet en side på Facebook, men den er ikke publisert enda.

Jeg kommer til å bruke bloggen som primærkanal, men forsøke å fortsette diskusjonen i andre sosiale medier. Ofte blir diskusjonen fragmentert på denne måten, ved at deltagerene ikke ser innspill som kommer i andre medier. Twitterbrukere ser ikke innspill på facebook, bloggleserene ser ikke innspill på twitter eller facebook.

Jeg vil derfor forsøke å finne en teknisk løsning på dette, der innspill på facebook blir hentet tilbake til bloggen, og twitter-replies blir hentet tilbake til bloggen, samt at blogg-kommentarer også blir twitret.

Utfordringen blir å gjøre dette på en måte der folk vil sette pris på det heller enn å oppfatte det som støy. Det kan bety at distribusjonen av disse meldingene må involvere en form for menneskelig moderering, men det kan hende at jeg kan finne en teknisk løsning. Det blir spennende.

BLUG-bloggen er her: blug.kvidder.com
BLUG-twitterstrømmen er her: @bergenlug

Posted in Uncategorized | 3 Comments